ગુણવત્તા નિયંત્રણ

fhj

1. અમારી પાસે અમારી ગુણવત્તા નિયંત્રણ સિસ્ટમ છે, તે ITKU સિસ્ટમ છે, અમારી પાસે 15 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.
2. અમે મોટી કંપની પાસેથી કાચો માલ ખરીદીએ છીએ, જ્યારે કાચો માલ મળશે, ત્યારે અમે નમૂનાને લેબમાં લઈ જઈશું અને પરીક્ષણો કરીશું.
3. અમારી પાસે પ્રમાણિત વર્કિંગ રૂમ છે, અમારી પાસે પ્રમાણિત ઉત્પાદન પ્રક્રિયા અને વિશિષ્ટ કામદારો છે.
4. અમારી પાસે સારી પ્રયોગશાળા અને વ્યાવસાયિક સ્ટાફ, વ્યાવસાયિક સાધનો છે.
5. અમે લોડ કરતા પહેલા દરેક શિપમેન્ટ માટે નમૂના લઈએ છીએ અને ઓછામાં ઓછા 3 મહિના માટે નમૂનાઓ રાખીએ છીએ.
6.અમે અમારા કામદારોને તેમની તકનીકી ક્ષમતા સુધારવા માટે હંમેશા તાલીમ આપીએ છીએ.
7. દરેક વસ્તુ સારી રીતે ચાલે તે માટે અમારી પાસે અદ્યતન સાધનો અને નિયમિત જાળવણી છે.
8. અમે કામદારોના જીવન અને પરિવારોની ચિંતા કરીએ છીએ, તેમની પાછળની ચિંતાઓ ઉકેલવા માટે, તેથી તેઓ તેમના કામમાં સંપૂર્ણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ.